Mestna knjižnica Grosuplje

je osrednja knjižnica za občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Knjižnično dejavnost opravljajo na sedmih lokacijah: v Grosupljem, Ivančni Gorici, Vidmu, Krki, Stični, Šentvidu in Višnji Gori. Je splošno izobraževalna knjižnica, zato si prizadevajo zadovoljiti potrebe in želje po knjižničnih in informacijskih storitvah vseh starosti in interesnih skupin. Obseg njihovega dela vključuje nabavo, strokovno obdelavo in obnovo knjižničnega gradiva, zagotavljanje njegove razpoložljivosti, izposojanje, svetovanje in pomoč pri izbiri in uporabi, objavah lokalno zgodovinskih aktivnosti, sodelovanje pri vseživljenjskem učenju, organiziranju posebnih oblik dejavnosti za spodbujanje branja in računalniške pismenosti otrok, mladine in odraslih ter organizacije kulturnih dogodkov, povezanih z dejavnostmi. Z izvajanjem poslanstva se povezujejo s šolami, vrtci, kulturnimi in različnimi drugimi društvi v okolju.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn