STATUT

Statut je temeljni splošni akt Društva, vsi drugi splošni akti morajo biti v skladu z določbami statuta. Razlago določb tega statuta daje Zbor članov Hrvaškega kulturnega centra Ljubljana.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn