DOPOLNILNO UČENJE HRVAŠKEGA JEZIKA

Ustanovitev DHCKL v Ljubljani odpira se dodatna možnost učenja in negovanja hrvaškega jezika.
V sezoni 2021/22 nameravamo organizirati v dogovoru s prof. Vesna Hrdlička Bergelj tečaji za otroke in odrasle.

MATERNI JEZIK

Hrvati v Sloveniji najhitreje od vseh neslovanskih ljudstev pozabijo svoj materni jezik (po podatkih zadnjega klasičnega popisa leta 2002.) Z dodatnim poukom bi poskušali to situacijo izboljšati in omogočiti učenje hrvaškega jezika prebivalstvu tretje

Preberi več
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn