ZAPISNIKI

Društvo vodi zapisnike sej organov. Izvirniki zapisnikov in gradiva za posamezna srečanja se vežejo in shranjujejo v arhivu Društva.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn