RECITAL/BRANJE

Društvo HCKL za 16. ali 23. oktober 2021. pripravlja kulturni dogodek več vsebinskega značaja »Povezuje nas bogastvo in lepota besed«. Sodelovali bi pesniki in glasbeniki iz HKDM Velenje, pevska skupina "Fijolice" član HKUD Ivan Car, Trebanjski oktet in gospa Marija Samec iz Grosupljega.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn