KODEKS

Društvo ima Kodeks vrednot članov, ki temelji na temeljnih vrlinah, katerih spoštovanje prinaša blaginjo tako vsakemu članu Društva kot skupnosti. Sprejet je bil na prvi seji upravnega odbora DHCKL, 16.12.2020. in velja do preklica.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn