UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršni organ Društva in najvišji organ upravljanja med obema sejama Zbora članov. Upravni odbor ima najmanj pet (5) članov in največ sedem (7) članov. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Zboru članov. Deluje v skladu s Statutom in poslovnikom UO.

Ustanovni člani so:

Katica Špiranec

je upokojena višja svetovalka, po poklicu univ. dipl. profesor pedagogike in andragogike ter profesor hrvaškega jezika in književnosti. V Sloveniji živi 42 let in ves ta čas spremlja dogajanje v naši domovini, še posebej, odkar smo postali hrvaška diaspora.
Ko se je upokojila, se je začela ukvarjati z delom v hrvaških društvih, kjer še vedno z vsem srcem pomaga. Je članica in podpredsednica upravnega odbora Hrvaškega društva Ljubljana in Društva hrvaško-slovenskega prijateljstva.
Delala je in še vedno deluje na področju ohranjanja hrvaškega jezika in kulture kot najpomembnejšega atributa pri ohranjanju nacionalne identitete.

Zlatko Katalenić

je un. dipl. ing. str. trenutno deluje kot svetovalec za robotiko in 3D tiskanje.
V Sloveniji od leta 1984, živi v Novem mestu. Delal je kot tehnični vodja v avtomobilski industriji, zlasti na področju robotike. Vodil je prodajo robotov Yaskawa na Hrvaško in Bosno in Hercegovino.
Trenutno je član izvršnega odbora Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva - DSHP, Ljubljana.
Član poslovnega kluba SLO CRO iz Zagreba.

Radoslav Raguž

je un. dipl. ecc., v Sloveniji živi od leta 1982. Upokojenec je velikega podjetje SATURNUS - HELLA. Že vrsto let je vodilni prostovoljec v slovenskem športu z bogatimi organizacijskimi in strokovnimi izkušnjami. Trenutno je član HDL iz Ljubljane in Slovensko-hrvaškega društva prijateljstva - DSHP, Ljubljana.

Vsi trije so željni sprememb na bolje z podobnimi vizijami in cilji. Pridružili so se Hrvaškemu centru kulture Ljubljana z namenom, da povežejo čim več Hrvatov v Sloveniji in zgradijo mostove med obema "domovinama" ter dosežejo največjo sinergijo vseh dejavnosti, namenjenih ohranjanju hrvaške identitete.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn