ORGANI DRUŠTVA

Center upravlja med dvema članskima zboroma. Organi društva so: Zbor članov; Nadzorni svet; Upravni odbor; Predsednik; Disciplinska komisija.

ZBOR ČLANOV

Zbor članov Društva je najvišji organ upravljanja Društva. Zbor članov sestavljajo vsi člani Društva. Zbor članov je odgovoren za naslednje dejavnosti: - sprejme statut Društva in njegove spremembe, - voli in razrešuje člane organov društva,

Preberi več

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzoruje zakonitost dela in finančnega poslovanja Društva. Spremlja in nadzoruje delo vseh organov, določenih s tem statutom. O svojih ugotovitvah in mnenju obvešča Zbor članov Društva in njegove organe. Nadzorni odbor ugotavlja, ali so dejavnosti

Preberi več

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršni organ Društva in najvišji organ upravljanja med obema sejama Zbora članov. Upravni odbor ima najmanj pet (5) članov in največ sedem (7) članov. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Zboru

Preberi več

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Disciplinska komisija je neodvisen organ, katerega naloga je odločati o disciplinski odgovornosti članov ter ravnati pošteno in objektivno pri svojih odločitvah v interesu Društva in njegovega članstva. Predsednik Član Član

Preberi več