ZBOR ČLANOVA

Zbor članova Društva najviše je upravno tijelo Društva. Zbor članova čine svi članovi Društva. Zbor članova odgovoran je za slijedeće aktivnosti:

  • donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune,
  • bira i razrješava članove organa Društva,
  • utvrđuje politiku djelovanja i razvoja Društva,
  • usvaja izvješće o radu i program rada i financijski plan za slijedeću godinu,
  • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama,
  • odlučuje o promjenama u ciljevima i aktivnostima Društva,
  • odlučuje o pridruživanju društvima i drugim oblicima povezivanja,
  • odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostalih sredstava Društva.

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn