TIJELA UDRUGE

Centrom upravljaju u razdoblju između dva Zbora članova. Tijela udruge su: Zbor članova; Nadzorni odbor; Upravni odbor; Predsjednik; Disciplinska komisija.

ZBOR ČLANOVA

Zbor članova Društva najviše je upravno tijelo Društva. Zbor članova čine svi članovi Društva. Zbor članova odgovoran je za slijedeće aktivnosti: donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune, bira i razrješava članove organa Društva,

Pročitaj više

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i financijsko poslovanje Društva. Prati i nadzire rad svih tijela određenih ovim Statutom. O svojim nalazima i mišljenju obavještava Zbor članova i njegove organe. Nadzorni odbor utvrđuje jesu li aktivnosti

Pročitaj više

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršno tijelo Društva i najviše tijelo upravljanja između dviju sjednica Zbora članova. Upravni odbor ima najmanje pet (5) članova i najviše sedam (7) članova. Upravni odbor odgovoran je za svoj rad Zboru

Pročitaj više

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Disciplinska komisija neovisno je tijelo čija je zadaća odlučivati ​​o disciplinskoj odgovornosti članova te postupiti iskreno i objektivno svojim odlukama u interesu Društva i njezina članstva. Predsjednik  Dopredsjednik Tajnik Predsjednik stručnog savjeta Član Član Član

Pročitaj više