NAVODILA

Članki naj bodo napisani in oddani v elektronski obliki v Wordu. Zaradi velikega števila člankov in želje uredništva, da omogoči izraziti svoje mnenje čim večjemu številu ljudi, bomo objavili članke do največ 30 tiskanih vrstic (približno) 2500 znakov.

Vsa besedila morajo biti podpisana s polnim imenom in priimkom. Digitalnih fotografij ne smete vstavljati med besedilo, ampak jih je treba posredovati neodvisno. Fotografijam je zaželeno priložiti besedilo (podnapis) in avtorja fotografije. Uredništvo si pridržuje pravico, da članke ustrezno skrajša in jih, če ne sodijo v nobeno rubriko v skladu s programsko zasnovo časopisa, ne objavi. Uredništvo se ni dolžno strinjati z vsemi prispevki.

Pišite nam na: bilten@hckl.si

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn