Multimedia

POSJETA PELJEŠKOM MOSTU

Članovi, prijatelji i simpatizeri Hrvatskoga centra kulture Ljubljana su 1. listopada posjetili Neretvansku dolinu i Pelješki most. Na dvodnevnom izletu su posjetiti arheološki muzej Narona u Vidu pokraj Metkovića i nato otišli na zasluženi odmor

Preberi več

SLAVNI HRVATI

Hrvati se možemo ponositi cijelim nizom istaknutih sunarodnjaka, znanstvenika, izumitelja, književnika umjetnika, istraživača, učenjaka koji su kroz povijest svojim djelovanjem zadužili kako svoju domovinu tako i cijeli svijet. Mnogi među nama Hrvatima u Sloveniji  premalo

Preberi več

OBISK CENTRALNEGA DRŽAVNEGA URADA V ZAGREBU

Danas 13. svibnja su predstavnici HCKL Radoslav Raguž i Zlatko Katalenić  realizirali planiranu posjetu u Zagreb. Posjetili su HRVATSKU MATICU ISELJENIKA i razgovarali o proslavi 70. obljetnice koju planiraju obilježiti i u Sloveniji. Preuzeli su

Preberi več

PRVO SREČANJE ČLANOV HCKL

U utorak 11.5.2021. je organiziran Prvi zoom sastanak članova HCKL.  Informirani su  o dosadašnjem djelovanju, akcijskom planu s naglaskom na projekte „Tribine centra“ i „25 godina od znanstvenoga skupa Hrvati u Sloveniji, održanoga u Zagrebu 20.

Preberi več

SPOMINSKA PLOŠČA V VODICAH

Po zamolbi gosp. Jerka Sladoljeva i tridesetak obitelji porijeklom iz Vodica, a sada nastanjenih u Sloveniji, dobili smo prijedlog da u ime Hrvatskog centra kulture u Ljubljani, Slovenija, istražimo i elaboriramo  posthumno priznanje za gosp.

Preberi več

DONACIJE KNJIG

Na podlagi skupnega sodelovanja med Mestno knjižnico "Ivan Goran Kovačić" iz Karlovca in Hrvaškim kulturnim domom v Ljubljani, da bi podprli razvoj hrvaške kulture zunaj meja Republike Hrvaške, je bila prva v nizu donacij knjige v hrvaščini.

Preberi več

OSTALI BILTENI

Tu lahko najdete linke do biltenov Zveze in drugih hrvaških društev v Sloveniji. HDL Klasje Korijeni 11-2014 HKDL Pušlek Korijeni 12-2015 Korijeni 13-2016 Korijeni 14-2017

Preberi več

ZBORNIKI

Tu lahko najdete Zbornike Matice. HIZ- Matica 2011 HIZ- Matica 2015 HIZ- Matica 2016 HIZ- Matica 2017 HIZ- Matica 2018 HIZ- Matica 2019

Preberi več

Knjižnica Bežigrad

je ena največjih knjižnic Mestne knjižnice Ljubljana in je standardno razdeljena na oddelke, namenjene starostnim in ciljnim skupinam. Na otroškem in mladinskem oddelku si lahko izposodite učbenike za najmlajše, zgodbe za najmlajše, slikanice te

Preberi več

Mestna knjižnica Grosuplje

je osrednja knjižnica za občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Knjižnično dejavnost opravljajo na sedmih lokacijah: v Grosupljem, Ivančni Gorici, Vidmu, Krki, Stični, Šentvidu in Višnji Gori. Je splošno izobraževalna knjižnica, zato si prizadevajo zadovoljiti potrebe in želje po knjižničnih in informacijskih storitvah vseh starosti

Preberi več

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je osrednja splošna knjižnica s sedežem na Rozmanovi 28; ustanovljena je bila leta 1946. Poimenovana je bila po Miranu Jarcu. Ima dislocirane enote: Knjižnica Straža, Knjižnica Šentjernej, Knjižnica Škocjan, Knjižnica Dvor

Preberi več

Znanstveni skup Hrvati v Sloveniji

Hrvatski centar kulture Ljubljana  je 15.rujna.2021. organizirao Tribinu i znanstveno savjetovanje „Hrvati u Sloveniji“ u Novem mestu. Povod za organizaciju je obilježavanje 30 godina samostalnosti Republike Hrvatske i Republike Slovenije i 25 godina od znanstvenog

Preberi več

DONATORSKE AKTIVNOSTI

DHCK Ljubljana priprema donatorsku akciju prikupljanja umjetničkih djela slovenskih i hrvatskih umjetnika, fotografa i slikara. Akcija će trajati do travnja, a  aukcija će biti u svibnju 2021. u Ljubljani. Pozivamo sve ljude dobre volje i

Preberi več

NAVODILA

Članki naj bodo napisani in oddani v elektronski obliki v Wordu. Zaradi velikega števila člankov in želje uredništva, da omogoči izraziti svoje mnenje čim večjemu številu ljudi, bomo objavili članke do največ 30 tiskanih vrstic (približno)

Preberi več

BILTEN

Bilten DHCKL izlazi jednom godišnje u ograničenom broju primjeraka. Prvi broj je izašao u prosincu 2021. Uređuje ga urednički odbor. Donosi pregled događanja i aktivnosti Centra u tekućoj godini, te najavu planiranih događaj kao i

Preberi več

RECITAL/BRANJE

Društvo HCKL za 16. ali 23. oktober 2021. pripravlja kulturni dogodek več vsebinskega značaja »Povezuje nas bogastvo in lepota besed«. Sodelovali bi pesniki in glasbeniki iz HKDM Velenje, pevska skupina "Fijolice" član HKUD Ivan Car, Trebanjski oktet

Preberi več

MATERNI JEZIK

Hrvati v Sloveniji najhitreje od vseh neslovanskih ljudstev pozabijo svoj materni jezik (po podatkih zadnjega klasičnega popisa leta 2002.) Z dodatnim poukom bi poskušali to situacijo izboljšati in omogočiti učenje hrvaškega jezika prebivalstvu tretje

Preberi več

DOPOLNILNO UČENJE HRVAŠKEGA JEZIKA

Ustanovitev DHCKL v Ljubljani odpira se dodatna možnost učenja in negovanja hrvaškega jezika. V sezoni 2021/22 nameravamo organizirati v dogovoru s prof. Vesna Hrdlička Bergelj tečaji za otroke in odrasle.

Preberi več

GLASBA/FOLKLORA

Ena pomembnejših dejavnosti DHCKL je organizacija koncertov uglednih izvajalcev s Hrvaške in Slovenije. Letos načrtujemo štiri prireditve: Koncerte Kvarteta Sorkočević iz Dubrovnika ČlanI kvarteta: Slobodan Begić- violina-umetniški vodjajĐive Kušelj-flavtaNena Ćorak-klavirDenis Ajduković-kontrabas Kvartet

Preberi več

KNJIŽNICA

V sodelovanju s Karlovaško knjižnico odpiramo kotičke v Novem mestu, Grosupljem in Ljubljani. Knjižnice bodo mesta za srečanja, druženje in izmenjavo vtisov o prebranih knjigah. Organizirali bodo lahko tudi literarni večeri, posvečene

Preberi več

ZAPISNIKI

Društvo vodi zapisnike sastanaka organa. Izvornici zapisnika i materijali za pojedinačne sastanke uvezuju se i čuvaju u arhivu Društva. Zbor osnivača Zbor članova 1.redovni

Preberi več

DOKUMENTI

DHCKL ima splošne akte, ki na splošno urejajo določena vprašanja iz dejavnosti Društva. Razlago drugih aktov Društva poda upravni odbor Društva.

Preberi več

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Disciplinska komisija je neodvisen organ, katerega naloga je odločati o disciplinski odgovornosti članov ter ravnati pošteno in objektivno pri svojih odločitvah v interesu Društva in njegovega članstva. Predsednik Član Član

Preberi več

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršni organ Društva in najvišji organ upravljanja med obema sejama Zbora članov. Upravni odbor ima najmanj pet (5) članov in največ sedem (7) članov. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Zboru

Preberi več

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzoruje zakonitost dela in finančnega poslovanja Društva. Spremlja in nadzoruje delo vseh organov, določenih s tem statutom. O svojih ugotovitvah in mnenju obvešča Zbor članov Društva in njegove organe. Nadzorni odbor ugotavlja, ali so dejavnosti

Preberi več

ZBOR ČLANOV

Zbor članov Društva je najvišji organ upravljanja Društva. Zbor članov sestavljajo vsi člani Društva. Zbor članov je odgovoren za naslednje dejavnosti: - sprejme statut Društva in njegove spremembe, - voli in razrešuje člane organov društva,

Preberi več

ORGANI DRUŠTVA

Upravljaju centrom u razdoblju između dva Zbora članova. Tijela udruge su: Zbor članova; Nadzorni odbor; Upravni odbor; Predsjednik; Disciplinska komisija.

Preberi več

KODEKS

Društvo ima Kodeks vrijednosti članova, koji se temelji na temeljnim vrlinama, čije poštivanje pridonosi prosperitetu svakom članu Društva kao i zajednici. Usvojen je na prvoj sjednici Upravnog odbora DHCKL, 16.. prosinca 2020. i vrijedi do

Preberi več

STATUT

Statut je temeljni opći akt Društva, svi ostali opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Zbor članova Hrvatskog kulturnog centra Ljubljana. STATUT (hr)

Preberi več

POTRES V SISAČKO MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

Na pobudo enega od ustanoviteljev DHCKL in člana IO DHSP Zlatka Katalenića so na Dolenjskem 30. in 31. decembra 2020. zbirali humanitarno pomoč, ki je bila 1. januarja 2021. dostavljena neposredno prizadetim prebivalcem oddaljenih območij Sisaško-moslavaške regije na Hrvaškem.

Preberi več

HRVAŠKI IN SLOVENSKI TURIZEM 2021

V organizaciji DHCKL so turistični vodniki in organizatorji 22. februarja 2021 organizirali predavanje Teams na temo "Kaj pravijo strokovnjaki in turistični vodniki?" Tokrat sta Rado Raguž in Zlatko Katalenić predstavila cilje in aktivnosti Društva ter

Preberi več