BILTEN

Glasilo DHCKL izhaja enkrat letno v omejenem številu izvodov. Prva številka je izšla decembra 2021. Ureja ga uredniški odbor. Podaja pregled dogajanja in dejavnosti Centra v tekočem letu ter najavo načrtovanih dogodkov, ter novice in zanimivosti s kulturnega prizorišča in lepot Hrvaške. Zaželene so fotografije članov Centra. Prispevke pišejo člani Centra. Fotografije zagotavljajo avtorji prispevkov in nekateri uveljavljeni fotografi. V prihodnje bo vsaka številka na voljo za branje v obliki PDF na tej WEB strani.

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn