Znanstveni skup Hrvati v Sloveniji

Hrvaški kulturni center Ljubljana 

je 15. septembra 2021 v Novem mestu organiziral panelno razpravo in znanstveno konferenco »Hrvati v Sloveniji«. Razlog za organizacijo je praznovanje 30 let samostojnosti Republike Hrvaške in Republike Slovenije ter 25 let od znanstvenega posveta "Hrvati v Sloveniji", ki je potekal v Zagrebu.

Himne obeh prijateljskih držav so začele za nas najpomembnejši dogodek doslej. S čustvenim govorom nas je pozdravil predsednik Centra Rodoslav Raguž, ki sta mu sledila novomeški župan Gregor Macedoni in njegov kolega iz občine Piran, Đani Zadković

Na okrogli mizi 

Častni konzuli Božo Dimnik, Šime Ivanjko, Branko Roglić in Darko Šonc, predsednik Slovenskega doma, Zagreb so obujali spomine na udeležbo in prispevek Hrvatov v Sloveniji v procesu osamosvojitve.

V delu znanstvenega posveta 

Predstavljeni so prispevki; »Hrvaška narodna manjšina v (znotraj) modela / ureditve zaščite narodnih manjšin v Sloveniji« (dr. Miran Komac, INV), »Ustavni položaj manjšin v Republiki Hrvaški in položaj Hrvatov v RS« je prispevek upravičeno odsotnega autorja dr. Anđelka Milardovića, IMIN, ki bo objavljen v Zborniku, »Socio -ekonomske značilnosti Hrvatov v Sloveniji« (Mojca Medvešek, dr. Romana Bešter, dr. Janez Pirc, INV), »Hrvati v Sloveniji: demografski kazalniki in trenutno stanje raziskav« (dr. Filip Škiljan, dr. Marina Perić Kaselj, IMIN, upravičeno odsotni), »Področja tradicionalne prisotnosti Hrvatov v Sloveniji ob meji s Hrvaško« (dr. Damir Josipovič, INV), »Kulturna identiteta Hrvatov v Sloveniji na primeru pomena uporabe in ohranjanja hrvaškega jezika v izobraževalnem sistemu« (dr. Krešimir Bušić , Dr. Matijas Baković, IMIN).

V informativnem delu 

Posredovali so koristne informacije; Zveza hrvaških društev v Sloveniji, Joso Begić, podpredsednik; Poslovni klub slovenskih in hrvaških poslovnežev SLO-CRO, Zagreb, dr. Saša Muminović, predsednik; Hrvaška turistična zveza Ljubljana, Metka Bradetić, direktorica; Oddaja "Mali mejni prehod" v hrvaščini, Antun Katalenić, urednik oddaje na Radiu Študen; Društvo slovensko-hrvaškega prijateljstva Ljubljana, Mitja Lamut, podpredsednik; Zveza društev Slovenije na Hrvaškem, dr. Barbara Riman Plazibat; Predsednik - Hrvaška fundacija za dediščino, Zagreb, mag. Marin Knezović.

Udeleženci konference so opozorili na potrebo sklenitve meddržavnega sporazuma o zaščiti Slovencev na Hrvaškem in Hrvatov v Sloveniji na podlagi sodobnih evropskih standardov za ohranjanje identitete, tradicije, kulture in jezika.

Srečanje je končano 

s koncertom kitaristke Katje Porovne Silić, njenega brata violinista Matjaža Porovneta in hrvaškega skladatelja s slovenskim naslovom Ratimirja Zekića, ter z ogledom razstave o delu in organizaciji Slovencev na Hrvaškem v knjižnici Mirana Jarca.

V vrsti dejavnosti, ki jih nameravamo izvesti v letu 2021. smo predvideli znanstveno konferenco z delovnim naslovom 25. let po prvi znanstveni konferenci "Hrvati v Sloveniji" .

Takratni organizator je bil Inštitut za migracije in narodnostne študije. Namen je bil zbrati in sistematizirati znanje o Hrvatih v Sloveniji in povezavah, ki so bile med obema narodoma vzpostavljene skozi zgodovino.

DHCKL bo tudi eden od nosilcev tega projekta, v katerem bodo sodelovali znanstveniki in strokovnjaki s Hrvaške in Slovenije ter predstavili, kaj se je v zadnjih 25. letih spremenilo glede položaja Hrvatov v Sloveniji.

Pri projektu smo začeli aktivno sodelovati in združevati ugledne institucije in posameznike.

In DHCKL bo eden od nosilcev tega projekta, na katerem bodo 15.9.2021. sodelovali znanstveniki in strokovnjaki s Hrvaške in Slovenije ter predstavili, kaj se je v zadnjih 25 letih spremenilo glede položaja Hrvatov v Sloveniji.

Spoštovani,

Vabimo Vas na tribuno in znanstveno posvetovanje "Hrvati v Sloveniji", ki bo 15. septembra 2021 v Novem mestu - Kulturni center Janeza Trdine, Novi trg 5. Povod za organizacijo je praznovanje 30. obletnice samostojnosti Republike Hrvaške in Republike Slovenije in 25. letnice znanstvenega posveta Hrvati v Sloveniji, ki je potekal v Zagrebu. Dogodek bo organiziran v skladu z aktualnim navodilom NIJZ. V primeru poslabšanja epidemioloških razmer si organizator pridržuje pravico do odpovedi dogodka. Dobrodošli!

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn