SPTE naprave

Category

Opis

Električne moči od 43 kVA do 1500 kVA | 1500 obr. | 50 Hz

Toplotne moči od 63 kW do 1848 kW | 1500 obr. | 50 Hz

Plinske kogeneracijske naprave ali plinske naprave SPTE (soproizvodnjo toplote in elektrike) so naprave, ki istočasno proizvajajo električno energijo in toploto.

Vse naše kogeneracijske naprave so izdelane in prilagojene vsem zahtevam in potrebam naših naročnikov. Vsaka naprava je prilagojena točno določenemu kupcu tako da maksimalno izpolnjuje njegove specifične zahteve in potrebe.

Poganja jih lahko več različnih vrst plina:

-zemeljski plin,
-bio plin,
-propan/butan

Plinske kogeneracijske naprave (SPTE) so sestavljene iz industrijskega plinskega motorja, alternatorja za proizvodnjo električne energije, izmenjevalcev toplote na hladilnem sredstvu motorja, izmenjevalcev toplote na izpušnem sistemu motorja, opreme za sinhronizacijo z glavno električno mrežo in upravljalno / preklopno elektro omaro.

Za izdelavo kogeneracijskih naprav (SPTE) uporabljamo samo vrhunske komponente kot so plinski motorji, alternatorji, izmenjevalci toplote, vžigalni sistem, plinski vod,…

Prednosti SPTE naprave
Soproizvodnja je energetsko najbolj učinkovit način izrabe goriv.

Glavne prednosti so:

-nizki stroški električne in toplotne energije,
-nižji stroški obratovanja,
-večji energijski izkoristki,
-večja zanesljivost oskrbe z energijo,
-koriščenje energije neodvisno od javnega omrežja,
-veliki prihranki primarne energije,
-proizvodnja okolju prijazne energije,
-nižanje emisij toplogrednih plinov (CO2) ter emisij ostalih plinastih onesnaževal (CO, SO2 in NOX),
-ekološki viri goriv (zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin (LPG), kurilno ali rastlinsko olje, biodizel, biomasa).

Dodatna oprema, ki jo lahko ponudimo:

-zvočno izolirano ohišje,
-prenos podatkov na centralni nadzorni sistem,
-spremljanje in upravljanje kogeneracijske naprave preko spleta, SMS sporočil, elektronske pošte,
-dodatni odvzem toplote preko izpušnega sistema.