O nama

DOKUMENTI

HCKL ima opće akte, koji općenito uređuju određena pitanja iz djelovanja Udruge. Razlago drugih aktov Društva poda Upravni odbor Društva.

Pročitaj više

KODEKS

Društvo ima Kodeks vrijednosti članova, koji se temelji na temeljnim vrlinama, čije poštivanje pridonosi prosperitetu svakom članu Društva kao i zajednici. Usvojen je na prvoj sjednici Upravnog odbora DHCKL, 16.. prosinca 2020. i vrijedi do

Pročitaj više

STATUT

Statut je temeljni opći akt Društva, svi ostali opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Zbor članova Hrvatskog kulturnog centra Ljubljana. STATUT (hr)

Pročitaj više