Dokumenti

DHCKL ima opće akte, koji općenito uređuju određena pitanja iz djelovanja Društva. Tumačenje drugih akata Društva daje Upravni odbor Društva.

STATUT

Statut je temeljni opći akt Društva, svi ostali opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Zbor članova Hrvatskog kulturnog centra Ljubljana. STATUT (hr)

Pročitaj više

KODEKS

Društvo ima Kodeks vrijednosti članova, koji se temelji na temeljnim vrlinama, čije poštivanje pridonosi prosperitetu svakom članu Društva kao i zajednici. Usvojen je na prvoj sjednici Upravnog odbora DHCKL, 16.. prosinca 2020. i vrijedi do

Pročitaj više