O nama

POSJETA PELJEŠKOM MOSTU

Članovi, prijatelji i simpatizeri Hrvatskoga centra kulture Ljubljana su 1. listopada posjetili Neretvansku dolinu i Pelješki most. Na dvodnevnom izletu su posjetiti arheološki muzej Narona u Vidu pokraj Metkovića i nato otišli na zasluženi odmor

Pročitaj više

POZNATI HRVATI

Hrvati se možemo ponositi cijelim nizom istaknutih sunarodnjaka, znanstvenika, izumitelja, književnika umjetnika, istraživača, učenjaka koji su kroz povijest svojim djelovanjem zadužili kako svoju domovinu tako i cijeli svijet. Mnogi među nama Hrvatima u Sloveniji  premalo

Pročitaj više

PRVI SASTANAK ČLANOVA HCKL

U utorak 11.5.2021. je organiziran Prvi zoom sastanak članova HCKL.  Informirani su  o dosadašnjem djelovanju, akcijskom planu s naglaskom na projekte „Tribine centra“ i „25 godina od znanstvenoga skupa Hrvati u Sloveniji, održanoga u Zagrebu 20.

Pročitaj više

SPOMEN PLOČA U VODICAMA

Po zamolbi gosp. Jerka Sladoljeva i tridesetak obitelji porijeklom iz Vodica, a sada nastanjenih u Sloveniji, dobili smo prijedlog da u ime Hrvatskog centra kulture u Ljubljani, Slovenija, istražimo i elaboriramo  posthumno priznanje za gosp.

Pročitaj više

DONACIJE KNJIGA

Temeljem ostvarene zajedničke suradnje između Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ iz Karlovca i Hrvatskog centra kulture u Ljubljani, u svrhu potpore razvoja hrvatske kulture izvan granica RH, je realizirana prva u nizu donacija knjiga na

Pročitaj više

OSTALI BILTENI

Tu možete naći poveznice do bileta Saveza i ostalih hrvatskih društava u Sloveniji. HDL Klasje Korijeni 11-2014 HKDL Pušlek Korijeni 12-2015 Korijeni 13-2016 Korijeni 14-2017

Pročitaj više

ZBORNICI

Tu možete naći Zbornike Matice. HIZ- Matica 2011 HIZ- Matica 2015 HIZ- Matica 2016 HIZ- Matica 2017 HIZ- Matica 2018 HIZ- Matica 2019

Pročitaj više

Knjižnica Bežigrad

jedna je od većih knjižnica Gradske knjižnice Ljubljana i standardno je podijeljena na odjele namijenjene dobnim i ciljnim skupinama. Na odjelu za djecu i mlade možete posuditi udžbenike za najmlađe, priče za najmlađe, slikovnice te

Pročitaj više

Gradska knjižnica Grosuplje

središnja je knjižnica za područje općina Grosuplje, Ivančna Gorica i Dobrepolje. Knjižničnu djelatnost obavljamo na sedam lokacija. Općeobrazovna su knjižnica koja svojom djelatnošću nastoji udovoljiti potrebama i željama za knjižničnim i informacijskim uslugama svih dobnih

Pročitaj više

Knjižnica Mirana Jarca Novo mjesto

Knjižnica Mirana Jarca Novo mjesto središnja je narodna knjižnica sa sjedištem u Rozmanovoj 28; osnovana je 1946. godine. Ime je dobila po Miranu Jarcu. Ima dislocirane jedinice: Knjižnica Straža, Knjižnica Šentjernej, Knjižnica Škocjan, Knjižnica Dvor

Pročitaj više

Znanstveni skup Hrvati u Sloveniji

Hrvatski centar kulture Ljubljana  je 15.rujna.2021. organizirao Tribinu i znanstveno savjetovanje „Hrvati u Sloveniji“ u Novem mestu. Povod za organizaciju je obilježavanje 30 godina samostalnosti Republike Hrvatske i Republike Slovenije i 25 godina od znanstvenog

Pročitaj više

DONATORSKA AKCIJA

DHCK Ljubljana priprema donatorsku akciju prikupljanja umjetničkih djela slovenskih i hrvatskih umjetnika, fotografa i slikara. Akcija će trajati do travnja, a  aukcija će biti u svibnju 2021. u Ljubljani. Pozivamo sve ljude dobre volje i

Pročitaj više

UPUTA

Članci se trebaju pisati i slati elektroničkim putem u programu Word. Zbog velikog broja članaka i želje uredništva da što veći broj ljudi izrazi svoje mišljenje, objavljivat ćemo članke do najviše 30 tiskanih redaka (približno)

Pročitaj više

BILTEN

Bilten DHCKL izlazi jednom godišnje u ograničenom broju primjeraka. Prvi broj je izašao u prosincu 2021. Uređuje ga urednički odbor. Donosi pregled događanja i aktivnosti Centra u tekućoj godini, te najavu planiranih događaj kao i

Pročitaj više

RECITAL/ČITANJE

Društvo HCKL priprema za 16. ili 23. listopada kulturnu priredbu kolažnog tipa “Povezuju nas bogatstvo i ljepota riječi”. Sudjelovali bi pjesnici i glazbenici iz HKDM Velenje, pjevačka grupa “Fijolice”, članice HKUD Ivan Car, Trebanjski oktet

Pročitaj više

MATERINSKI JEZIK

Hrvati u Sloveniji najbrže od svih neslavenskih naroda zaboravljaju svoj materinji jezik (po podacima zadnjega klasičnoga popisa stanovništva 2002. godine). Dopunskom nastavom pokušali bismo  popraviti to stanje i omogućiti učenje hrvatskog jezika i populaciji treće

Pročitaj više

DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA

Osnivanjem DHCKL u Ljubljani otvara se dodatna mogućnost učenja i njegovanja hrvatskog jezika. U sezoni 2021./22. namjeravamo organizirati u dogovoru s prof. Vesnom Hrdličkom Bergelj nastavu za djecu i odrasle.

Pročitaj više

GLAZBA / FOLKLOR

Jedna je od bitnih aktivnosti DHCKL organizacija koncerata eminentnih izvođača iz Hrvatske i Slovenije. U ovoj godini planiramo četiri nastupa: Koncerte Kvarteta Sorkočević iz Dubrovnika Članovi kvarteta: Slobodan Begić- violina-umjetnički voditeljĐive Kušelj-flautaNena Ćorak-klavirDenis Ajduković-kontrabas Kvartet

Pročitaj više

KNJIŽNICA

U suradnji s Knjižnicom Karlovac otvaramo kutke u Novom mestu, Grosuplju i Ljubljani. Knjižnice će biti mjesta susreta, druženja i izmjenjivanja dojmova o pročitanim knjigama. U njima će se moći održavati i književne večeri posvećene

Pročitaj više

ZAPISNICI

Društvo vodi zapisnike sastanaka organa. Izvornici zapisnika i materijali za pojedinačne sastanke uvezuju se i čuvaju u arhivu Društva. Zbor osnivača Zbor članova 1.redovni

Pročitaj više

DOKUMENTI

HCKL ima opće akte, koji općenito uređuju određena pitanja iz djelovanja Udruge. Razlago drugih aktov Društva poda Upravni odbor Društva.

Pročitaj više

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Disciplinska komisija neovisno je tijelo čija je zadaća odlučivati ​​o disciplinskoj odgovornosti članova te postupiti iskreno i objektivno svojim odlukama u interesu Društva i njezina članstva. Predsjednik  Dopredsjednik Tajnik Predsjednik stručnog savjeta Član Član Član

Pročitaj više

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršno tijelo Društva i najviše tijelo upravljanja između dviju sjednica Zbora članova. Upravni odbor ima najmanje pet (5) članova i najviše sedam (7) članova. Upravni odbor odgovoran je za svoj rad Zboru

Pročitaj više

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i financijsko poslovanje Društva. Prati i nadzire rad svih tijela određenih ovim Statutom. O svojim nalazima i mišljenju obavještava Zbor članova i njegove organe. Nadzorni odbor utvrđuje jesu li aktivnosti

Pročitaj više

ZBOR ČLANOVA

Zbor članova Društva najviše je upravno tijelo Društva. Zbor članova čine svi članovi Društva. Zbor članova odgovoran je za slijedeće aktivnosti: donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune, bira i razrješava članove organa Društva,

Pročitaj više

TIJELA UDRUGE

Upravljaju centrom u razdoblju između dva Zbora članova. Tijela udruge su: Zbor članova; Nadzorni odbor; Upravni odbor; Predsjednik; Disciplinska komisija.

Pročitaj više

KODEKS

Društvo ima Kodeks vrijednosti članova, koji se temelji na temeljnim vrlinama, čije poštivanje pridonosi prosperitetu svakom članu Društva kao i zajednici. Usvojen je na prvoj sjednici Upravnog odbora DHCKL, 16.. prosinca 2020. i vrijedi do

Pročitaj više

STATUT

Statut je temeljni opći akt Društva, svi ostali opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Zbor članova Hrvatskog kulturnog centra Ljubljana. STATUT (hr)

Pročitaj više

POTRES U SISAČKO MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

Na inicijativu jednog od osnivača DHCKL i člana IO DHSP-a Zlatka Katalenića, humanitarna pomoć prikupljena je na Dolenjskoj 30. i 31. prosinca 2020. godine i dostavljena 1. siječnja 2021. izravno pogođenim stanovnicima udaljenih područja Sisačko-moslavačke

Pročitaj više

HRVATSKI I SLOVENSKI TURIZAM U 2021

U organizaciji  DHCKL su turistički vodiči i organizatori 22. veljače 2021. organizirali  Tims predavanje na temu „Što kažu stručnjaci i turistički vodiči“?  Uvodno su Rado Raguž i Zlatko Katalenić predstavili ciljeve i djelovanje Društva i

Pročitaj više